Galeria projektowa...

Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej "OPOKA" w Kluczach:

Prezentacja projektu w trakcie Kongresu Gmin Wiejskich RP: