Zaproszenie do udziału w wizytach studyjnych

W dniach 8-10 listopada br. w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" odbędzie się wizyta studyjna w podmiotach gospodarki społecznej działających na terenie gminy Klucze (m.in. spółdzielnia socjalna osób prawnych, Centrum Integracji Społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z gmin wiejskich (m.in. wójtów, burmistrzów, radnych, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej). Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 października br. - formularz zgłoszeniowy doc

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie.

Rekrutacja do projektu...

Zadanie ma na celu poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary wiejskie poprzez umożliwienie im pełniejszego udziału w życiu społecznym.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu będą dostępne dla osób spełniających założone wymagania bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność.

Ponadto działania projektowe będą skierowane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich RP, bez względu na ich lokalizację i sytuację społeczno-ekonomiczną.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: pobierz plik doc