Zaproszenie od udziału w wizytach studyjnych

W dniach 8-10 listopada br. w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" odbędzie się wizyta studyjna w podmiotach gospodarki społecznej działających na terenie gminy Klucze (m.in. spółdzielnia socjalna osób prawnych, Centrum Integracji Społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z gmin wiejskich (m.in. wójtów, burmistrzów, radnych, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej). Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 października br. - formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie.

Rekrutacja do projektu...

Zadanie ma na celu poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszary wiejskie poprzez umożliwienie im pełniejszego udziału w życiu społecznym.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu będą dostępne dla osób spełniających założone wymagania bez względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność.

Ponadto działania projektowe będą skierowane do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w Związku Gmin Wiejskich RP, bez względu na ich lokalizację i sytuację społeczno-ekonomiczną.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie: pobierz plik