Wizyta studyjna na terenie gminy Byczyna

W dniach 14-16 grudnia br. w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" odbędzie się wizyta studyjna w podmiotach gospodarki społecznej działających na terenie gminy Byczyna (m.in. spółdzielnia socjalna osób prawnych, Centrum Integracji Społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z gmin wiejskich (m.in. wójtów, burmistrzów, radnych, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej). Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 listopada br. - formularz zgłoszeniowy doc ; program pdf

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie.

Zaproszenie od udziału w wizytach studyjnych

W dniach 8-10 listopada br. w ramach projektu współfinansowanego ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" odbędzie się wizyta studyjna w podmiotach gospodarki społecznej działających na terenie gminy Klucze (m.in. spółdzielnia socjalna osób prawnych, Centrum Integracji Społecznej).

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z gmin wiejskich (m.in. wójtów, burmistrzów, radnych, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej). Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 października br. - formularz zgłoszeniowy doc ; program pdf

Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, nocleg oraz wyżywienie.

Targi ekonomii społecznej

II Targi Ekonomii Społecznej realizowane są w ramach projektu "Regionalny Inkubator Ekonomii Społecznej w Policach". Odbęd± się 28 sierpnia 2010 r. w Nowym Warpnie. Przy tej okazji będzie można zapoznać się z wieloma ciekawymi inicjatywami, m.in. wioskami tematycznymi tj. Wioską Dobrej Energii, Wioską Cysterską, Wioską Wikingów z Wolina, prezentować się będą Centra Integracji Społecznej, zachodniopomorskie spółdzielnie socjalne (specjalnym gościem będzie spółdzielnia socjalna z Prostek produkująca zabawki edukacyjne) oraz Ośrodek Wspierania Rodziny P.Z. Caritas w Korytowie.

Będzie można skorzystać z nieodpłatnych usług doradczych i konsultacyjnych punktu konsultacyjnego dla spółdzielni socjalnych prowadzonego w ramach projektu "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" realizowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt: "Spółdzielczość socjalna dla wsi..."

Projekt "Spółdzielczość socjalna dla wsi - wieś dla spółdzielczości socjalnej" współfinansowany jest ze środków PO FIO 2010, Priorytet 4 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej, obszar wsparcia - Przedsiębiorczość społeczna.

Jego głownym celem jest promocja nowych rozwiązań w zakresie spółdzielczości socjalnej na obszarach wiejskich, a realizowany będzie w okresie od 2010-06-01 do 2010-12-31. Projekt przewiduje realizację działań adresowanych do przedstawicieli władz samorządowych z terenów wiejskich o charakterze promocyjno-edukacyjnym w zakresie potrzeb i prawnych możliwości wspierania spółdzielczości socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych wprowadzonych nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych z lutego 2009 roku oraz związanych z działalnością spółdzielni zmian w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz o zamówieniach publicznych - więcej...